Wera Didirichsen

Utdannelse

 • 2011-2013 Høgskolen i Østfold – Videreutdanning i psykisk helsearbeid
 • 2010-2011 Høgskolen i Oslo – Psykomotorisk Fysioterapi
 • 2004-2008 Fontys Paramedische Hogeschool, Bachelor Fysioterapi

Erfaring

 • Selvstendig næringsdrivende siden 2008, jobbet i privat praksis siden.
 • Psykomotorisk fysioterapeut i Kompetansesenter for rus og psykisk helse i Sarpsborg kommune
 • Fysioterapeut for Sparta hockey damelag

Kurs/Sertifiseringer

 • Grunnkurs i traumesensitivt arbeid med barn og unge – RTVS Øst.
 • NOFS Norsk Smerteforenings Fagkonferanse
 • Fysioterapi og Traumer
 • Pilates – Pilates Room
 • RedCord instruktør
 • Forebygging av voldsitvasjoner
 • Skam og skyldfølelse – RTVS
 • MI – kurs, motiverende intervju
 • Vold i nære relasjoner
 • Kurs i muskulære plager og triggerpunkts behandling med nåler, NIMI
 • Vivatkurs – selvmordsforebygging
 • Grunnkurs i Medisinsk Treningsterapi (MTT)