Om behandlingen

Hos oss er det naprapaten eller fysioterapeuten som utfører trykkbølgebehandling. Vanlig prosedyre er at en pasient med kronisk lidelse ferdigbehandles ved 2-5 behandlinger, med en ukes intervaller. Behandlingstiden er kort, og de gir kun marginale bivirkninger. Behandlingen har god klinisk effekt på overstående diagnoser/lidelser, og de fleste blir bedre uten å måtte gjennomgå operasjon eller benytte seg kortison eller medisiner. Metoden er godt utbredt i idrettsmiljøer for å få pasienter raskt tilbake i arbeid.

Slik virker trykkbølgebehandling

En kronisk lidelse i vev, muskulatur eller sener er en skade som kroppens naturlige helningsmekanismer har sluttet å behandle selv. De høyfrekvente trykkbølgeslagene trenger inn i det skadde vevet. Kroppens vev og muskler består av naturlige gassbobler, og ved bruk av trykkbølger settes disse i bevegelse og noen av boblene vil sprekke. Dette frigir gasser og substanser som øker blodsirkulasjonen og stoffskiftet i det skadde området, og lindrer smerte. Redusert smerteopplevelse gir tilbake kraften og området som er skadet, og du vil få tilbake ditt naturlige bevegelsesmønster.

Etter behandling vil kroppen starte med å behandle seg selv.

Mellom behandlingene setter kroppen selv i gang en naturlig reparasjonsprosess som gjør at irritasjonen i behandlingsområdet reduseres.

På trykkbølgebehandling.no kan du lese klinisk dokumentasjon på bruk av trykkbølgebehandling.